0 زبان
گالري تصاوير
گالري تصاوير
توضیحات پروژه
در اطراف شما هم هستند افرادي که هميشه سردشان است. درست زماني که شما و ديگران در اوج عرق ريختن هستيد، اين افراد دنبال ژاکتشان مي گردند تا کمي خود را گرم کنند. اين انسان ها به طور مداوم لرز دارند و با اينکه چند لايه لباس مي پوشند دماي بدن پاييني دارند.اين بار در نت نوشت دلايلي که امکان دارد دماي بدن را به طور مستمر پايين نگه دارد را برايتان توضيح مي دهيم.
مشخصات پروژه
  • نام پروژهگالري تصاوير
  • تاریخ چهارشنبه 14 آذر 1397
  • گروه بندینمونه پروژه ها
0
270

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر